Vestparkfestival
Vestpark Festival er en musikfestival, der løber over 2 dage med arrangementer henvendt til børn, unge og ældre... Vestpark Festivalen ønsker at stimulere musiklivet og at danne rammen om en hyggelig sommerweekend i august. Email: kontakt@vestpark.dk